|   Thông Báo

Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ ngày 31/05/2021STT

Họ và tên

Năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 Nguyễn Đức Huyến 20/09/89 Thiếu photo chứng thực thẻ E7
2 Mai Tuấn Anh 13/12/82 Hồ sơ đủ
3 Nguyễn Thế Tư 05/06/84 đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú; bổ sung hộ chiếu gốc; bổ sung photo chứng thực hộ chiếu
4 Nguyễn Văn Đô 14/01/80 Bổ sung hộ chiếu gốc
5 Trịnh Ngọc Hùng 05/05/83 Bổ sung hộ chiếu gốc; bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu
6 Phan Thị Hương 23/05/90 đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn
7 Nguyễn Văn Truyền 12/11/85 Hồ sơ đủ
8 Nguyễn Văn Thắng 10/02/87 Hồ sơ đủ
9 Tống Bá Hoàng 20/08/89 Hồ sơ đủ
10 Trần Công Hưng 19/05/88 Hồ sơ đủ
11 Trần Ngọc Anh 08/03/84 Hồ sơ đủ
12 Thân Hồng Quân 03/03/88 Hồ sơ đủ
13 Trần Văn Toàn 06/02/89 Hồ sơ đủ
14 Trần Văn Vinh 03/02/84 Hồ sơ đủ
15 Nguyễn Quang Cậy 19/12/90 Hồ sơ đủ
16 Cao Xuân Chung 20/09/75 hồ sơ đủ
17 Nguyễn Thế Hùng 22/04/83 Hồ sơ đủ
18 Lê Khắc Tâm 10/11/79 đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung hộ chiếu gốc
19 Hoàng Văn Dũng 01/10/83 Đề nghị bổ sung photo hộ chiếu chứng thực có giáp lai
20 Nguyễn Văn Nhiệm 18/12/92 Bổ sung hộ chiếu gốc
21 Hoàng Bảo Lụt 24/09/83 Bổ sung hộ chiếu gốc
22 Nguyễn Văn Thắng 18/07/91 Hồ sơ đủ
23 Phạm Văn Tuấn 03/01/92 Hồ sơ đủ
24 Hoàng Anh Dũng 20/08/90 Hồ sơ đủ
25 Lê Phú Tố 20/12/86 Hồ sơ đủ
26 Triệu Văn Mười 10/07/87 Hồ sơ đủ
27 Lê Công Ngọc 18/04/82 Hồ sơ đủ
28 Phạm Văn Hải 07/12/87 Hồ sơ đủ
29 Nguyễn Văn Nghĩa 08/01/89 Hồ sơ đủ
30 Nguyễn Hữu Hiếu 15/11/88 Hồ sơ đủ
31 Nguyễn Ngọc Dương 29/10/92 Hồ sơ đủ
32 Vũ Đình Hiến 01/01/87 Bổ sung hộ chiếu gốc
33 Hồng Văn Quý 28/10/89 đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn
34 Phạm Văn Tôn 18/02/92 Hồ sơ đủ
35 Lâm Thị Hui 05/01/72 đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn
36 Trần Trọng Tài 07/10/83 Hồ sơ đủ
37 Lê Duy Tuấn 20/06/89 Hồ sơ đủ
38 Trần Hữu Nhiệm 05/12/87 Bổ sung hộ chiếu gốc
39 Bùi Thanh Sơn 13/04/81 Hồ sơ đủ
40 Nguyễn Văn Ngươn 27/07/90 Hồ sơ đủ
41 Nguyễn Văn Hiếu 07/09/86 Hồ sơ đủ
42 Đoàn Khắc Khoa 07/08/90 Hồ sơ đủ
43 Nguyễn Danh Thọ 12/04/86 Hồ sơ đủ
44 Phạm Đăng Yên 09/12/89 Hồ sơ đủ
45 Nguyễn Văn Hiếu 16/03/85 dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú; bổ sung hộ chiếu gốc (cũ và mới)
46 Lê Thị Lan 18/12/88 đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu
47 Tạ Văn Sức 08/08/89 Hồ sơ đủ
48 Phan Thị Thanh Hân 01/07/85 bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú; bổ sung hộ chiếu gốc
49 Phan Hồng Giang 24/07/86 Hồ sơ đủ
50 Nguyễn Thanh Tâm 02/09/87 Hồ sơ đủ
51 Đào Tuấn Anh 09/07/82 đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước; bổ sung hộ chiếu gốc; dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú
52 Nguyễn Bảo Trung 05/07/89 Hồ sơ đủ
53 Nguyễn Đình Cảnh 30/07/86 Bổ sung hộ chiếu gốc
54 Nguyễn Ngọc Pháp 25/09/83 Hồ sơ đủ
55 Nguyễn Văn Quyền 03/06/85 Hồ sơ đủ
56 Nguyễn Mạnh Tấn 24/05/87 Hồ sơ đủ
57 Trịnh Hữu Hùng 06/07/84 Hồ sơ đủ
58 Lương Văn Nghĩa 18/05/88 Dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú
59 Lê Văn Định 10/01/85 đơn thiếu xác nhận của UBND xã/phường
60 Nguyễn Bảo Trúc 25/11/91 Hồ sơ đủ
61 Đào Hồng Thưởng 11/12/87 đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú; bổ sung hộ chiếu gốc
62 Trần Đình Toàn 11/09/85 đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn
63 Võ Đình Phong 02/07/90 Hồ sơ đủ
64 Tống Thọ Thiện 07/02/90 Hồ sơ đủ
65 Phan Văn Khánh 20/10/88 Hồ sơ đủ
66 Lê Hữu Dũng 10/12/85 Hồ sơ đủ
67 Phí Công Huân 11/12/90 Hồ sơ đủ
68 Trần Đức Quân 07/11/84 Hồ sơ đủ
69 Trần Văn Hùng 09/07/87 Hồ sơ đủ
70 Phan Hữu Lĩnh 08/10/84 Hồ sơ đủ
71 Lê Văn Hùng 18/06/85 Thiếu photo chứng thực hộ chiếu mới; bổ sung giấy ủy quyền
72 Đỗ Xuân Toàn 20/11/83 đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung hộ chiếu gốc (cũ và mới)
73 Nguyễn Thanh Bình 30/09/75 Hồ sơ đủ
74 Hoàng Văn Long 11/02/90 đơn thiếu xác nhận của UBND xã/phường; dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú; photo chứng thực hộ chiếu
75 Phan Xuân Nguyên 10/06/90 Hồ sơ đủ
76 Hoàng Văn Luân 16/10/89 đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn
77 Trương Hoài Phước 25/11/89 đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung hộ chiếu gốc
78 Thái Hữu Hùng 29/11/81 Hồ sơ đủ
79 Nguyễn Thành Luân 08/06/86 Hồ sơ đủ
80 Mai Văn Lương 05/05/86 dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú
81 Nguyễn Văn Quảng 26/08/88 Bổ sung hộ chiếu gốc; bổ sung photo chứng thực hộ chiếu
82 Bùi Doãn Tân 05/08/88 bổ sung photo chứng thực hộ chiếu có giáp lai
83 Phạm Quang Hải 09/03/90 dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú
84 Lê Văn Thái 01/08/91 Hồ sơ đủ
85 Trương Văn Hưng 18/01/90 Hồ sơ đủ
86 Phạm Minh Cảnh 27/09/86 đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú
87 Vy Thị Minh Thường 01/03/88 hồ sơ đủ
88 Mai Xuân Hoài 25/06/91 Bổ sung photo chứng thực hộ chiếu có giáp lai
89 Trương Văn Mạnh 10/07/84 Hồ sơ đủ
90 Vũ Văn Khánh 05/07/86 Hồ sơ đủ
91 Nguyễn Đức Vĩ 28/06/85 Hồ sơ đủ
92 Thái Văn Phúc 28/02/87 đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú
93 Hoàng Văn Kông 02/01/91 Hồ sơ đủ
94 NGUYỄN TỨ HẢI 07/02/88 bổ sung photo chứng thực hộ chiếu có giáp lai
95 Nguyễn Thị Nga Linh 27/12/90 Hồ sơ đủ
96 Trần Thanh Bảo 15/05/80 Hồ sơ đủ
97 Cao Văn Tứ 01/04/90 Hồ sơ đủ
98 NGUYỄN BÁ CƯỜNG 29/08/85 Hồ sơ đủ
99 Trương Ngọc Tâm 09/12/89 Hồ sơ đủ
100 Trần Xuân Chinh 05/07/87 Hồ sơ đủ
101 Nguyễn Văn Lộc 25/05/90 Hồ sơ đủ
102 Nguyễn Văn Tuân 10/03/87 Hồ sơ đủ
103 Trần Văn Lộc 03/03/87 Hồ sơ đủ
104 CUNG ĐÌNH TRUNG 10/03/79 Hồ sơ đủ
105 Nguyễn Văn Dũng 23/01/86 Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn
106 Nguyễn Thanh Bình 06/10/85 Hồ sơ đủ
107 Nguyễn Trọng Thanh 05/02/90 Hồ sơ đủ
108 Phạm Văn Hanh 25/03/85 Bổ sung hộ chiếu gốc; bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu
109 Trịnh Xuân Tuyên 09/12/88 Bổ sung hộ chiếu gốc (cũ và mới)
110 Nguyễn Văn Chung 24/10/85 Hồ sơ đủ
111 Nguyễn Văn Ninh 05/06/89 thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước;
112 Man Viết Dũng 08/10/81 Hồ sơ đủ
113 Phạm Văn Quyết 15/09/87 Hồ sơ đủ
114 Phạm Thành Chung 20/10/87 Hồ sơ đủ
115 Trần Đình Thành 10/10/88 Hồ sơ đủ
116 Hoàng Thị Luyện 05/03/90 Hồ sơ đủ
117 Nguyễn Thị Ngọc Mai 10/10/85 Hồ sơ đủ
118 Dương Danh Tới 06/01/88 Hồ sơ đủ
119 Bùi Nguyên Thiệu 07/12/92 Hồ sơ đủ
120 Phan Thị Lệ 03/10/83 Hồ sơ đủ
121 Cấn Duy Hiến 13/01/86 thiếu photo chứng thực hộ chiếu
122 Nguyễn Đình Hậu 17/10/91 Hồ sơ đủ
123 Lại Thị Hà 26/11/83 Hồ sơ đủ
124 Võ Minh Mẫn 05/10/87 đề nghị photo chứng thực hộ chiếu đủ giáp lai
125 Trịnh Đức Tuấn 02/06/79 Hồ sơ đủ
126 Nguyễn Văn Khởi 12/08/90 Hồ sơ đủ
127 Nguyễn Văn Hoàng 27/06/83 Hồ sơ đủ
128 Trần Nam Phi 12/08/90 Hồ sơ đủ
129 Lê Văn Bảo 12/01/90 Hồ sơ đủ
130 Lê Quang Hiếu 10/02/83 Hồ sơ đủ
131 Phan Thế Anh 05/09/82 Hồ sơ đủ
132 Trần Thế Ngọc 06/05/86 Hồ sơ đủ
133 NGUYỄN QUANG PHÚ 20/06/87 Bổ sung photo hộ chiếu có chứng thực giáp lai
134 Nguyễn Hữu Ly 15/10/85 Bổ sung hộ chiếu gốc
135 Dương Văn Sơn 10/09/89 Hồ sơ đủ
136 Nguyễn Đăng Diễn 01/08/76 Hồ sơ đủ
137 Đào Hữu Tráng 08/03/90 Hồ sơ đủ
138 Nguyễn Trường Hải 20/11/90 thiếu photo chứng thực hộ chiếu
139 Phạm Đình Trung 13/05/86 đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung hộ chiếu gốc và photo chứng thực hộ chiếu
140 Phan Hữu Cường 18/10/86 Hồ sơ đủ
141 Nguyễn Văn Thức 28/12/88 Hồ sơ đủ
142 Nguyễn Văn Trường 13/02/87 Hồ sơ đủ
143 Trần Đình Long 07/04/87 Hồ sơ đủ
144 Nguyễn Thị Hường 22/12/81 bổ sung photo chứng thực hộ chiếu có giáp lai
145 Nguyễn Hữu Đức 28/10/84 Hồ sơ đủ
146 Nguyễn Văn Bảo 01/11/87 Hồ sơ đủ
147 Vũ Văn Quỳnh 27/10/89 Hồ sơ đủ
148 Nguyễn Văn Chung 22/06/87 đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn
149 Ngô Văn Lam 20/10/86 Hồ sơ đủ
150 Vương Ngọc Thế 04/01/88 Hồ sơ đủ
151 Nguyễn Văn Mạnh 14/07/86 Hồ sơ đủ
152 Nguyễn Quốc Bảo 15/10/87 Hồ sơ đủ
153 Hà Quang Huy 27/03/89 Hồ sơ đủ
154 Nguyễn Thành 26/04/88 đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn
155 Nguyễn Văn Vỹ 16/03/85 đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn
156 Phạm Ngọc Quyền 20/12/86 Hồ sơ đủ
157 Y Dinh Adrơng 05/10/90 Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn
158 Nguyễn Thanh Mạnh 14/08/86 Hồ sơ đủ
159 Lê Văn Khương 08/10/82 Hồ sơ đủ
160 Lê Cao Kỳ 21/01/84 Hồ sơ đủ
161 Cao Văn Anh 10/04/91 Hồ sơ đủ
162 Huỳnh Quyền Trang 26/06/90 Hồ sơ đủ
163 Nguyễn Thảnh Lương 24/01/89 Hồ sơ đủ
164 Lã Xuân Tải 08/04/82 Hồ sơ đủ
165 Nguyễn Văn Hải 13/10/88 Hồ sơ đủ
166 Lê Văn Huấn 10/10/89 Hồ sơ đủ
167 Nguyễn Văn Tý 03/09/86 đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn
168 Nguyễn Thanh Hải Vân 14/10/89 Hồ sơ đủ
169 Nguyễn Duy Đoan 04/07/84 Hồ sơ đủ
170 lê văn hoàng 29/07/91 Hồ sơ đủ
171 Doãn Công Tùng 27/11/87 Hồ sơ đủ
172 Nguyễn Thị Hường 15/06/88 Hồ sơ đủ
173 Chu Văn Hồng 15/08/86 Hồ sơ đủ
174 Nguyễn Khắc Phú 05/06/83 Dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú
175 Phạm Như Trung 13/08/88 Hồ sơ đủ
176 Nguyễn Chí Thanh 29/10/99 bổ sung photo chứng thực hộ chiếu có giáp lai

* Lưu ý: + Đối với những người lao động còn thiếu hồ sơ giấy tờ, đề nghị gửi bổ sung các giấy tờ còn thiếu về Trung tâm Lao động ngoài nước qua đường Bưu điện trước ngày 08/06/2021; ngoài phong bì thư ghi rõ " Họ tên, bổ sung hồ sơ rút tiền ký quỹ". Sau khi kiểm tra, thanh lý hợp đồng, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo bằng tin nhắn cho người lao động biết để liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội thanh lý hợp đồng ký quỹ và nhận lại tiền ký quỹ

Đối với những người lao động thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu nhưng đã nộp hộ chiếu gốc vào bộ hồ sơ, đề nghị anh/chị chờ Trung tâm gửi hộ chiếu gốc qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình, sau khi nhận được hộ chiếu gốc, anh/chị photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu và gửi quyển hộ chiếu photo công chứng lên Trung tâm Lao động ngoài nước