|   Thông Báo

Danh sách người lao động đã được tất toán tài khoản ký quỹ ngày 25/05/2021STT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Hộ khẩu thường trú/
nơi cư trú hợp pháp

Chi nhánh/PGD NHCSXH
nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ
(đồng)

1

Nguyễn Hải Nam

16/02/1997

Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Ba Vì, Hà Nội

100.000.000

2

Nguyễn Bá Giang

06/07/1993

Quỳnh Thiện, Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH TX. Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

3

Phan Văn Phi Hùng

25/05/1993

Phú Mậu, Phú Vang, TT Huế

PGD NHCSXH huyện Phú Vang, TT Huế

100.000.000

4

Trần Viết Lượng

24/03/1999

Tân Thanh, Lâm Hà, Lâm Đồng

PGD NHCSXH huyện Lâm Hà, Lâm Đồng

100.000.000

5

Lê Minh Hậu

13/04/1996

Bình Phục Nhứt, Chợ Gạo, Tiền Giang

PGD NHCSXH huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

100.000.000

6

Nguyễn Văn Thành

10/09/1994

Hòa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

7

Đỗ Văn Khải

10/10/1996

Hòa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

8

Bùi Văn Thắng

20/04/1990

Hạ Bằng, Thạch Thất, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Thạch Thất, Hà Nội

100.000.000

9

Đỗ Mạnh Thìn

04/05/2000

Lưỡng Vượng, TP Tuyên Quang, Tuyên Quang

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Tuyên Quang

100.000.000

10

Đàm Văn Quyền

23/01/1989

Thạch Khôi, TP. Hải Dương, Hải Dương

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hải Dương

100.000.000

11

Võ Văn Ninh

26/05/1989

Nghi Công Bắc, Nghi Lộc, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc, Nghệ An

100.000.000

12

Nguyễn Duy Hùng

01/02/1988

Hồng Phúc, Ninh Giang, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Ninh Giang, Hải Dương

100.000.000

13

Nguyễn Trọng Tố

10/05/1996

Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH TX Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

14

Đinh Xuân Thịnh

08/08/1993

Đồng Văn, Tân Kỳ, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Tân Kỳ, Nghệ An

100.000.000

15

Phan Huy Tùng

11/01/1990

Sen Phương, Phúc Thọ, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Phúc Thọ, Hà Nội

100.000.000

16

Phạm Văn Thủy

10/10/2000

Kim Chính, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

17

Nguyễn Tiến Đạo

08/09/1991

Hiên Vân, Tiên Du, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Tiên Du, Bắc Ninh

100.000.000

18

Nguyễn Hữu Lực

02/01/1992

Cẩm Thành, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

100.000.000

19

Trần Xuân Bách

22/08/1990

Vũ Lễ, Kiến Xương, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Kiến Xương, Thái Bình

100.000.000

20

Nguyễn Thành Đạt

20/08/1987

Ea D'rơng, Cư M'gar, Đắk Lắk

PGD NHCSXH huyện Cư M'gar, Đắk Lắk

100.000.000

21

Phạm Xuân Công

23/06/1996

Cư Êwi, Cư Kuin, Đắk Lắk

PGD NHCSXH huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

100.000.000

22

Nguyễn Thị Thanh Phượng

12/06/1998

Cư Ê wi, Cư Kuin, Đắk Lắk

PGD NHCSXH huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

100.000.000

23

Hoàng Thanh Tùng

10/10/1996

Cư Ê Wi, Cư Kuin, Đắk Lắk

PGD NHCSXH huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

100.000.000

24

Đào Văn Tuyến

06/05/1995

Chư Kbô, Krông Búk, Đắk Lắk

PGD NHCSXH huyện Krông Búk, Đắk Lắk

100.000.000

25

Nguyễn Chí Tâm

22/12/2000

Cư Ê Wi, Cư Kuin, Đắk Lắk

PGD NHCSXH huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

100.000.000

26

Đoàn Anh Tú

20/10/1995

Phú Xuân, Krông Năng, Đắk Lắk

PGD NHCSXH huyện Krông Năng, Đắk Lắk

100.000.000

27

Nguyễn Đức Tú

06/01/1997

Quảng Tín, Đăk Rlấp, Đăk Nông

PGD NHCSXH huyện Đăk Rlấp, Đăk Nông

100.000.000

28

Lê Chí Linh

14/05/1994

H'Neng, Đak Đoa, Gia Lai

PGD NHCSXH huyện Đak Đoa, Gia Lai

100.000.000

29

Nguyễn Văn Lượng

05/07/1994

Ia Ka, Chư Păh, Gia Lai

PGD NHCSXH huyện Chư Păh, Gia Lai

100.000.000

30

Nguyễn Văn Khánh

02/12/1991

Ia Lang, Đức Cơ, Gia Lai

PGD NHCSXH huyện Đức Cơ, Gia Lai

100.000.000

31

Nguyễn Trọng Trường

15/11/2000

Nhân Thịnh, Lý Nhân, Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Lý Nhân, Hà Nam

100.000.000

32

Nguyễn Văn Quyền

07/01/1995

Cộng Hòa, Nam Sách, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Nam Sách, Hải Dương

100.000.000

33

Phạm Văn Thiệu

21/04/2000

Ngũ Phúc, Kim Thành, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Kim Thành, Hải Dương

100.000.000

34

Tạ Văn Hận

09/09/1988

Vĩnh Tường, Vị Thủy, Hậu Giang

PGD NHCSXH huyện Vị Thủy, Hậu Giang

100.000.000

35

Nguyễn Văn Nhân

03/08/1997

P.Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nha Trang

100.000.000

36

Nguyễn Quí Long

08/03/1997

Phường Đoàn Kết, TP Lai Châu, Lai Châu

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lai Châu

100.000.000

37

Hoàng Văn Toàn

04/03/2000

Hồ Sơn, Hữu Lũng, Lạng Sơn

PGD NHCSXH huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

100.000.000

38

Lăng Văn Nam

20/07/2000

thị trấn Chi Lăng, Chi Lăng, Lạng Sơn

PGD NHCSXH huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

100.000.000

39

Trần Xuân Thành

02/05/1992

Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện TX Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

40

Lê Tiến Vận

20/02/1998

Quỳnh Xuân, TX Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện TX Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

41

Lê Văn Khánh

10/03/1997

Nghĩa Trung, Nghĩa Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

100.000.000

42

Võ Ngọc Tiến

12/05/1994

Nghĩa Khánh, Nghĩa Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

100.000.000

43

Nguyễn Anh Tuấn

20/05/1993

Nghĩa Bình, Tân Kỳ, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Tân Kỳ, Nghệ An

100.000.000

44

Nguyễn Anh Tú

14/07/1993

Kim Sơn, Quế Phong, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quế Phong, Nghệ An

100.000.000

45

Nguyễn Quốc Hoàng

15/08/1998

Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Tân Kỳ, Nghệ An

100.000.000

46

Lê Đức Thắng

18/04/1999

Nghĩa Thuận, TX Thái Hoà, Nghệ An

PGD NHCSXH TX Thái Hoà, Nghệ An

100.000.000

47

Nguyễn Văn Hiến

30/09/2001

Nghĩa Đàn, Nghĩa Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

100.000.000

48

Nguyễn Văn Hải

13/07/1996

Nghĩa An, Nghĩa Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

100.000.000

49

Nguyễn Phương Thảo

26/10/1994

Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện TX Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

50

Đặng Xuân Nhã

02/09/1996

Thuận Châu, Thuận Châu, Sơn La

PGD NHCSXH huyện Thuận Châu, Sơn La

100.000.000

51

Thiều Đình Huân

12/11/1993

Tân Phúc, Lang Chánh, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Lang Chánh, Thanh Hóa

100.000.000

52

Nguyễn Văn Nam

12/08/1990

Hoằng Quang, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

53

Đỗ Văn Duy

18/09/1992

Hải Hòa, Nghi Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

100.000.000

54

Lê Hữu Phúc

23/05/1994

Giao An, Lang Chánh, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Lang Chánh, Thanh Hóa

100.000.000

55

Lương Hồng Đạt

26/12/1988

Bình Lương, Như Xuân, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Như Xuân, Thanh Hóa

100.000.000

56

Lưu Văn Thắng

18/09/2001

Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

57

Ngô Văn Tiến

11/02/1997

Thiệu Thành, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

58

Lê Viết Hiệp

05/02/2001

thị trấn Kim Tân, Thạch Thành, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thạch Thành, Thanh Hóa

100.000.000

59

Trần Văn Hải

30/11/1993

Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

60

Vũ Đức Việt

19/05/1988

Triệu Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

61

Lê Khương Duy

24/10/1992

Long Anh, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

62

Nguyễn Hải Nam

10/10/1988

Hà Long, Hà Trung, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hà Trung, Thanh Hóa

100.000.000

63

Hoàng Viết Viên

30/04/2000

Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

64

Trịnh Duy Đạt

09/04/2000

Minh Tân, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

65

Đào Đức Sáng

16/06/1991

Thiệu Hóa, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

66

Lê Thanh Hải

15/06/1984

Cẩm Phú, Cẩm Thủy, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa

100.000.000

67

Chu Đình Tiến

07/09/1987

Thạch Lập, Ngọc Lặc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa

100.000.000

68

Mai Văn Thảo

17/12/1991

An Hưng, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

69

Lê Trần Cường

25/12/2000

Hoằng Đại, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

70

Đặng Văn Hùng

05/05/1994

Ninh Khang, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

71

Nguyễn Văn Thành

28/06/1997

Ninh Khang, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

72

Lê Trung Hưng

19/09/1991

Dân Lý, Triệu Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

73

Nguyễn Tuấn Linh

23/03/1999

Thái Bình, Yên Sơn, Tuyên Quang

PGD NHCSXH huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

100.000.000

74

Lê Ngọc Quyền

02/05/1989

Thạch Ngọc, Thạch Hà, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

100.000.000

75

Hoàng Ngọc Vinh

21/11/1996

Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Phù Cừ, Hưng Yên

100.000.000

76

Nguyễn Văn Hùng

03/05/1986

Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội

PGD NHCSXH TX Sơn Tây, Hà Nội

100.000.000

77

Đinh Công Toản

12/05/1985

Tú Thịnh, Sơn Dương, Tuyên Quang

PGD NHCSXH huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

100.000.000

78

Vũ Văn Quang

16/06/1988

Hồng Châu, Yên Lạc, Vĩnh Phúc

PGD NHCSXH huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc

100.000.000

79

Kiều Duy Văn

05/02/1990

Ngọc Liệp, Quốc Oai, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Quốc Oai, Hà Nội

100.000.000

80

Lê Mạnh Trình

10/10/1991

Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Lệ Thủy, Quảng Bình

100.000.000

81

Lưu Thị Hồng

09/09/1992

Đông Khê, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

82

Ngô Trương Thượng

05/09/1988

Long Hưng A, Lấp Vò, Đồng Tháp

PGD NHCSXH huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

100.000.000

83

Lê Trung Hiếu

12/08/1985

Xuân Tân, Xuân Trường, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Xuân Trường, Nam Định

100.000.000

84

Ngô Văn Tuấn

27/05/1986

Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Tân Kỳ, Nghệ An

100.000.000

85

Nguyễn Thị Hiền

05/11/1989

Đồng Tiến, Triệu Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

86

Nguyễn Trung Tiến

27/09/1989

thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc, Nghệ An

100.000.000

87

Nguyễn Mạnh Hùng

30/12/1989

phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

88

Nguyễn Quốc Hưng

08/05/1989

Trạm Thản, Phù Ninh, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Phù Ninh, Phú Thọ

100.000.000

89

Lưu Thị Huyền

12/04/1991

Thanh Tường, Thanh Chương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Thanh Chương, Nghệ An

100.000.000

90

Hà Văn Bình

03/08/1991

Quang Chiểu, Mường Lát, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Mường Lát, Thanh Hóa

100.000.000

91

Cao Thị Hòa

14/09/1990

Thanh Tùng, Thanh Miện, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Thanh Miện, Hải Dương

100.000.000

92

Phạm Văn Triều

18/09/1984

Hồng Tiến, Kiến Xương, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Kiến Xương, Thái Bình

100.000.000

93

Nguyễn Văn Hạnh

08/11/1987

phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, Thái Bình

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thái Bình

100.000.000

94

Lê Xuân Tiến

11/11/1990

Tân Hưng, Lạng Giang, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lạng Giang, Bắc Giang

100.000.000

95

Thân Văn Kiên

14/08/1989

Quang Tiến, Tân Yên, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Tân Yên, Bắc Giang

100.000.000

96

Bùi Văn Dũng

12/10/1985

Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hải Dương

100.000.000

97

Nguyễn Xuân Trường

17/06/1985

Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Gia Viễn, Ninh Bình

100.000.000

98

Nguyễn Hà Phong

06/08/1988

Bà Triệu, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

99

Đặng Vĩnh Bảo

03/03/1981

Phú Kim, Thạch Thất, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Thạch Thất, Hà Nội

100.000.000

100

Nguyễn Thị Thúy

05/10/1992

Cẩm Hoàng, Cẩm Giàng, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

100.000.000

101

Trần Thanh Hóa

02/12/1992

Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

PGD NHCSXH TX Ba Đồn, Quảng Bình

100.000.000

102

Lê Hoàng Tươi

15/08/1980

Mỹ An, Mang Thít, Vĩnh Long

PGD NHCSXH huyện Mang Thít, Vĩnh Long

100.000.000

103

Nguyễn Văn Tuấn

05/06/1986

Đồng Hưu, Yên Thế, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Yên Thế, Bắc Giang

100.000.000

104

Lê Xuân Phùng

10/11/1988

Hưng Lợi, Hưng Nguyên, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

100.000.000

105

Nguyễn Văn Phương

12/07/1989

Hòa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

106

Trần Văn Nhàn

02/07/1987

Phi Mô, Lạng Giang, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lạng Giang, Bắc Giang

100.000.000

107

Dương Văn Khoa

09/02/1989

Việt Lập, Tân Yên, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Tân Yên, Bắc Giang

100.000.000

108

Trần Kim Lĩnh

15/08/1985

Hòa Phong, Tây Hòa, Phú Yên

PGD NHCSXH huyện Tây Hòa, Phú Yên

100.000.000

109

Lê Xuân Độ

19/12/1984

Tà Hine, Đức Trọng, Lâm Đồng

PGD NHCSXH huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

100.000.000

110

Đỗ Văn Bắc

27/02/1990

Nguyên Lý, Lý Nhân, Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Lý Nhân, Hà Nam

100.000.000

111

Nguyễn Văn Tuân

15/12/1983

Việt Thuận, Vũ Thư, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Vũ Thư, Thái Bình

100.000.000

112

Đỗ Thị Thuý

27/02/1992

Hòa Sơn, Hữu Lũng, Lạng Sơn

PGD NHCSXH huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

100.000.000

113

Đỗ Thị Luyên

26/06/1983

Nghĩa Hưng, Lạng Giang, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lạng Giang, Bắc Giang

100.000.000

114

Nguyễn Trọng Tuyên

19/05/1978

Đông Ninh, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

115

Đậu Trọng Hạnh

30/08/1991

Đại Thành, Yên Thành, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Yên Thành, Nghệ An

100.000.000

116

Đặng Văn Học

15/10/1993

Xuân Thủy, Xuân Trường, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Xuân Trường, Nam Định

100.000.000

117

Trần Thị Năm

18/10/1976

Thanh Giang, Thanh Miện, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Thanh Miện, Hải Dương

100.000.000

118

Vũ Danh Long

09/09/1978

Đak Krong, Đak Đoa, Gia Lai

PGD NHCSXH huyện Đak Đoa, Gia Lai

100.000.000

119

Nguyễn Thành Long

15/09/1984

Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng

PGD NHCSXH huyện Đức Trọng, Lâm Đồng

100.000.000

120

Thái Ngô Đức

16/02/1986

Đặng Sơn, Đô Lương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Đô Lương, Nghệ An

100.000.000

121

Lâm Sỹ Tiệp

07/12/1986

Thiện Phiến, Tiên Lữ, Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

100.000.000

122

Nguyễn Văn Quang

19/02/1984

Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

100.000.000

123

Phạm Văn Thơm

29/06/1983

Vạn Ninh, Gia Bình, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Gia Bình, Bắc Ninh

100.000.000

124

Nguyễn Văn Đoàn

04/12/1984

Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Văn Giang, Hưng Yên

100.000.000

125

Võ Duy Công

12/06/1987

Võ Liệt, Thanh Chương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Thanh Chương, Nghệ An

100.000.000

126

Trần Xuân Trường

16/01/1990

Thanh Xuân, Thanh Chương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Thanh Chương, Nghệ An

100.000.000

127

Nguyễn Đăng Nguyện

16/08/1986

Trường Sơn, Đức Thọ, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

100.000.000

128

Phùng Thị Kim Tú

26/08/1987

Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

PGD NHCSXH thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

100.000.000

129

Lê Văn Huy

17/11/1988

Hưng Phú, Hưng Nguyên, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

100.000.000

130

Nguyễn Văn Phóng

01/06/1989

Giao Châu, Giao Thủy, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Giao Thủy, Nam Định

100.000.000

131

Đặng Văn Phú

02/07/1986

Nam Kim, Nam Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nam Đàn, Nghệ An

100.000.000

132

Văn Bá Dương

08/10/1989

Phước Thới, Ô Môn, Cần Thơ

PGD NHCSXH quận Ô Môn, Cần Thơ

100.000.000

133

Nguyễn Thiện Nghĩa

03/09/1991

Yên Lâm, Yên Định, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Yên Định, Thanh Hóa

100.000.000

134

Trần Văn Đăng

14/07/1989

Đông Phú, Lục Nam, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lục Nam, Bắc Giang

100.000.000

135

Nguyễn Mạnh Quang

08/02/1989

Giao Thanh, Giao Thủy, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Giao Thủy, Nam Định

100.000.000

136

Nguyễn Văn Luân

29/06/1988

Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Quốc Oai, Hà Nội

100.000.000

137

Nguyễn Văn Thành

19/01/1983

Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

138

Nguyễn Quốc Long

24/11/1987

Đức Quang, Đức Thọ, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

100.000.000

139

Thái Hoàng Nguyên

16/05/1986

phường Ghềnh Ráng, Quy Nhơn, Bình Định

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bình Định

100.000.000

140

Nguyễn Tiến Cường

01/01/1987

Nghĩa Hưng, Chư Păh, Gia Lai

PGD NHCSXH huyện Chư Păh, Gia Lai

100.000.000

141

Nguyễn Hải Đăng

26/07/1987

Quỳnh Ngọc, Quỳnh Lưu, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

100.000.000

142

Võ Nhân Nam

06/11/1991

Thiên Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

100.000.000

143

Nguyễn Văn Trí

20/11/1990

Diễn Hạnh, Diễn Châu, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Diễn Châu, Nghệ An

100.000.000

144

Nguyễn Huy Hòa

18/04/1989

An Lão, Bình Lục, Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Bình Lục, Hà Nam

100.000.000

145

Giáp Văn Hưng

12/04/1992

Bảo Sơn, Lục Nam, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lục Nam, Bắc Giang

100.000.000

146

Mai Văn Tuyến

20/07/1990

Trực Phú, Trực Ninh, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Trực Ninh, Nam Định

100.000.000

147

Lê Xuân Tùng

02/01/1986

Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

100.000.000

148

Nguyễn Trung Dũng

04/11/1976

Hưng Long, Hưng Nguyên, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

100.000.000

149

Phạm Quốc Tài

20/10/1982

Đức Quang, Đức Thọ, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

100.000.000

150

Trần Văn Khoa

24/10/1986

phường Hòa Nghĩa, Dương Kinh, Hải Phòng

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hải Phòng

100.000.000

151

Nguyễn Anh Tuấn

15/08/1988

Xuân Lũng, Lâm Thao, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Lâm Thao, Phú Thọ

100.000.000

152

Nguyễn Xuân Trường

15/05/1988

Hoàng Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Thanh Thủy, Phú Thọ

100.000.000

153

Nguyễn Văn Miền

18/10/1987

Xuân Thu, Sóc Sơn, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Sóc Sơn, Hà Nội

100.000.000

154

Nguyễn Văn Hoàng

07/05/1987

Sơn Ninh, Hương Sơn, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh

100.000.000

155

Tô Mạnh Cường

28/11/1985

Yên Trung, Ý Yên, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Ý Yên, Nam Định

100.000.000

156

Nguyễn Minh Trí

01/01/1987

Hòa Ninh, Long Hồ, Vĩnh Long

PGD NHCSXH huyện Long Hồ, Vĩnh Long

100.000.000

157

Đặng Quang Thông

09/04/1982

Phúc Sơn, Anh Sơn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Anh Sơn, Nghệ An

100.000.000

158

Lê Anh Chiến

14/05/1990

Nghi Thịnh, Nghi Lộc, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc, Nghệ An

100.000.000

159

Lưu Xuân Phúc

10/10/1987

Phú Thành, Yên Thành, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Yên Thành, Nghệ An

100.000.000

160

Nguyễn Văn Thiều

18/05/1988

Nam Hùng, Nam Trực, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Nam Trực, Nam Định

100.000.000

161

Vũ Sĩ Huy

18/07/1991

Hồng Quang, Ân Thi, Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Ân Thi, Hưng Yên

100.000.000

162

Lê Đức Toàn

10/04/1981

thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

100.000.000

163

Vương Duy Quang

25/01/1988

Thụy Vân, Việt Trì, Phú Thọ

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Phú Thọ

100.000.000

164

Vũ Thị Tú

28/08/1992

Thiệu Trung, Thiệu Hoá, Thanh Hoá

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hoá, Thanh Hoá

100.000.000

165

Nguyễn Việt Thống

03/02/1990

Lĩnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Anh Sơn, Nghệ An

100.000.000

166

Trương Văn Chương

16/06/1989

Hoằng Phong, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

167

Phạm Văn Huy

11/09/1991

Hùng Cường, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hưng Yên

100.000.000

168

Nguyễn Văn Lợi

19/11/1985

Hùng Tiến , Nam Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nam Đàn, Nghệ An

100.000.000

169

Nguyễn Văn Ngẫm

01/01/1986

Phước Thới, Ô Môn, Cần Thơ

PGD NHCSXH quận Ô Môn, Cần Thơ

100.000.000

170

Lê Doãn Lương

04/02/1988

Việt Lâm, Vị Xuyên, Hà Giang

PGD NHCSXH huyện Vị Xuyên, Hà Giang

100.000.000

171

Nguyễn Quốc Trung

28/08/1999

Hồi Xuân, Quan Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quan Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

172

Nguyễn Văn Hữu

18/09/1989

Điền Lư, Bá Thước, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Bá Thước, Thanh Hóa

100.000.000

173

Lê Văn Bình

15/12/1991

Hiền Chung, Quan Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quan Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

174

Vũ Ngọc Phúc

20/08/1992

Đa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

175

Trần Đức Huy

25/02/1990

Hưng Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

176

Lê Văn Đông

16/01/1993

Quảng Yên, Quảng Xương, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

100.000.000

177

Đới Sỹ Hoàng

20/10/1997

Thăng Long, Nông Cống, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Nông Cống, Thanh Hóa

100.000.000

178

Nguyễn Văn Hải

01/01/1989

Quảng Ngọc, Quảng Xương, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

100.000.000

179

Mai Văn Kiểm

25/06/2000

Minh Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

180

Lê Văn Thành

22/04/1999

Dân Lý, Triệu Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

181

Lê Văn Sơn

23/11/1990

Giao An, Lang Chánh, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Lang Chánh, Thanh Hóa

100.000.000

182

Hồ Thiện Quang

27/09/2000

Xuân Dương, Thường Xuân, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thường Xuân, Thanh Hóa

100.000.000

183

Văn Ngọc Duy

11/01/1998

Quảng Trạch , Quảng Xương, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

100.000.000

184

Vũ Trường Đồng

04/02/1996

Nga Thủy, Nga Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Nga Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

185

Vũ Tiến Lực

15/10/1990

P. Quảng Tiến, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH TP Sầm Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

186

Nguyễn Đình Đạt

09/02/2000

Lang Chánh, Lang Chánh, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Lang Chánh, Thanh Hóa

100.000.000

187

Lê Bá Tiến

28/12/1997

Tân Phong, Quảng Xương, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

100.000.000

188

Trương Minh Quang

13/02/1998

Nga Tân , Nga Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Nga Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

189

Trần Văn Khánh

06/03/1993

Đồng Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

100.000.000

190

Nguyễn Thế Thắng

24/11/1995

Duy Tân, TP Kon Tum, Kon Tum

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Kon Tum

100.000.000

191

Trần Đức Tuấn

10/12/1991

Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Diễn Châu, Nghệ An

100.000.000

192

Đào Minh Tiến

23/05/1996

Bảo Ninh, TP. Đồng Hới, Quảng Bình

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Bình

100.000.000

193

Nguyễn Văn Hùng

13/09/1992

Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

100.000.000

194

Trần Văn Hiếu

19/08/1992

Ngân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Lệ Thủy, Quảng Bình

100.000.000

195

Đặng Văn Đà

27/12/1991

Đức Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Bình

100.000.000

196

Trương Văn Mậu

19/05/1987

Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

100.000.000

197

Đỗ Văn Nghĩa

28/03/1991

Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

100.000.000

198

Võ Mạnh Hùng

04/02/1993

Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

100.000.000

199

Nguyễn Văn Tới

26/07/1999

Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

100.000.000

200

Phạm Văn Thuật

27/01/1997

Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

100.000.000

201

Trương Văn Tùng

10/05/1993

Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

100.000.000

202

Lê Văn Sơn

07/07/1998

Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

100.000.000

203

Lê Đức Thanh

15/09/1998

Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

100.000.000

204

Hoàng Văn Hùng

06/07/1995

Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

100.000.000

205

Nguyễn Viết Bình

01/01/1986

Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Gio Linh, Quảng Trị

100.000.000

206

Phan Văn Quyền

04/05/1993

Triệu Tài, Triệu Phong, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Triệu Phong, Quảng Trị

100.000.000

207

Nguyễn Hoài Luyến

30/07/1994

Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Gio Linh, Quảng Trị

100.000.000

208

Lê Văn Bê

10/08/1992

Hải Khê, Hải Lăng, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Hải Lăng, Quảng Trị

100.000.000

209

Hoàng Đức Tiến

24/10/1992

Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Trị

100.000.000

210

Phạm Thanh Tuân

17/11/2000

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Gio Linh, Quảng Trị

100.000.000

211

Nguyễn Văn Sum

24/09/1995

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Gio Linh, Quảng Trị

100.000.000

212

Phan Văn Tính

09/03/2000

Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Gio Linh, Quảng Trị

100.000.000

213

Lê Đức Chung

27/09/1993

Hải Khê, Hải Lăng, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Hải Lăng, Quảng Trị

100.000.000

214

Hồ Văn Quyết

20/11/1991

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Gio Linh, Quảng Trị

100.000.000

215

Đào Khả An

24/10/2000

Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La

PGD NHCSXH huyện Mai Sơn, Sơn La

100.000.000

216

Lưu Hải Long

14/03/1989

Việt Ngọc, Tân Yên, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Tân Yên, Bắc Giang

100.000.000

217

Trần Hửu Toàn

19/03/1991

Phước Ngãi, Ba Tri, Bến Tre

PGD NHCSXH huyện Ba Tri, Bến Tre

100.000.000

218

Hoàng Thị Vui

20/03/1996

Tân Thuận, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

PGD NHCSXH huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

100.000.000

219

Trần Tuấn Duy

27/10/1992

Phong Điền, Trần Văn Thời, Cà Mau

PGD NHCSXH huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

100.000.000

220

Nguyễn Thành Hưng

10/01/2000

Biển Bạch Đông, Thới Bình, Cà Mau

PGD NHCSXH huyện Thới Bình, Cà Mau

100.000.000

221

Nguyễn Kim Việt

10/10/1995

Rạch Chèo, Phú Tân, Cà Mau

PGD NHCSXH huyện Phú Tân, Cà Mau

100.000.000

222

Trần Chí Thanh

25/05/1999

Thạnh Lộc, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

100.000.000

223

Huỳnh Văn Giang

27/08/1997

Thạnh Quới, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

100.000.000

224

Trần Đức Hà

20/12/1985

Hùng Tiến, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

225

Vũ Văn Thành

17/11/1991

Khánh Thượng, Yên Mô, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Yên Mô, Ninh Bình

100.000.000

226

Nguyễn Văn Bắc

30/07/1997

Đồng Hướng, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

227

Đỗ Minh Hiếu

19/05/2000

Đồng Hướng, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

228

Lê Văn Hưng

05/07/2001

Yên Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Yên Mô, Ninh Bình

100.000.000

229

Đỗ Hữu Chung

28/09/1988

Kỳ Phú, Nho Quan,Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Nho Quan,Ninh Bình

100.000.000

230

Nguyễn Thành Long

22/12/1995

Khánh Dương, Yên Mô, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Yên Mô, Ninh Bình

100.000.000

231

Đào Hùng Tiến

21/05/1994

Gia Trung, Gia Viễn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Gia Viễn, Ninh Bình

100.000.000

232

Trần Văn Cường

09/10/1987

Gia Hưng, Gia Viễn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Gia Viễn, Ninh Bình

100.000.000

233

Trần Đức Lương

20/10/1998

Đồng Hướng, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

234

Phạm Tiến Mạnh

09/11/2000

Nam Bình, Ninh Bình, Ninh Bình

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Ninh Bình

100.000.000

235

Nguyễn Tuấn Minh

17/07/1999

Ninh Hòa, Hoa Lư, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Hoa Lư, Ninh Bình

100.000.000

236

Nguyễn Văn Hương

25/03/1988

Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi

PGD NHCSXH huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

100.000.000

237

Hồ Thanh Tùng

03/12/1989

Trà Sơn, Trà Bồng, Quảng Ngãi

PGD NHCSXH huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

100.000.000

238

Đinh Văn Đậu

24/07/1995

Sơn Nham, Sơn Hà, Quảng Ngãi

PGD NHCSXH huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

100.000.000

239

Lưu Quang Bằng

01/11/1996

Quỳnh Bảo, Quỳnh Phụ, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

100.000.000

240

Vũ Văn Nam

30/03/1986

Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Kim Động, Hưng Yên

100.000.000

241

Nguyễn Đình Hậu

14/02/1981

Xuân Hòa, Nam Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nam Đàn, Nghệ An

100.000.000

242

Nguyễn Trọng Hòa

10/03/1988

Hưng Nghĩa, Hưng Nguyên, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

100.000.000